current logos options: 

asymmountain

asymcomic

asymoneline

asymclothing

©2021 by micahthegreat

asymoneline